Marja van der Helm

'Haal eruit wat erin zit!

WIE IS MARJA VAN DER HELM?

Vanaf 1979 heb ik als groepsleerkracht en docent Nederlands in het Delftse onderwijs gewerkt. Tijdens mijn onderwijsloopbaan heb ik een grote passie ontwikkeld voor die leerlingen, die slechts met speciale zorg ons onderwijs kunnen volgen.

Steeds heb ik voor mezelf de uitdaging gezocht in het vergroten van mijn kennis omtrent deze zorg, de taal- , lees- en rekenontwikkeling in het bijzonder. Naast mijn opleiding aan de Pabo, heb ik de masters speciaal onderwijs, remedial teaching voor basis- en voortgezet onderwijs en dyslexiespecialist succesvol afgerond.

Mijn werkervaring heb ik opgedaan binnen het Speciaal Voortgezet Onderwijs, de toenmalige Theresiaschool. Het Speciaal Basisonderwijs, de Laurentiusschool en het Stanislascollege VMBO aan de Krakeelpolderweg.

Sinds het opstarten van mijn eigen praktijk in 2011 ben ik naast het geven van individuele begeleiding aan huis ook als ZZP-er verbonden aan diverse basis- en voortgezet onderwijs scholen in Delft, waar ik zowel groeps- als individuele begeleidingsactiviteiten uitvoer.

Mijn visie is: "Dat wat in een kind zit, moet de kans krijgen om ontwikkeld te worden, haal eruit wat erin zit!

Ik ben geregistreerd bij de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers.

WAT IS REMEDIAL TEACHING?

  • Remedial teaching staat voor professionele begeleiding bij leerproblemen of leerachterstanden. Deze kunnen grote invloed hebben op de motivatie, de resultaten en het zelfvertrouwen van leerlingen;

  • Een vroege constatering en een gedegen aanpak van de problematiek zijn erg belangrijk;

  • De remedial teacher helpt leerlingen bij het verbeteren van hun vaardigheden en het wegwerken van achterstanden. De resultaten zullen hierdoor verbeteren, leerlingen ervaren succes, krijgen daardoor meer zelfvertrouwen en gaan weer met plezier naar school.