Als vrijwilliger en als trainer is Marja van der Helm al jaren verbonden aan de stichting Lezen & Schrijven. De aanpak van laaggeletterdheid is een oplosbaar probleem. Iedereen kan leren lezen en schrijven, het zijn vaardigheden, iedereen kan het dus op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo leren.

In Nederland zijn naar schatting 2,5 miljoen mensen laaggeletterd. Mensen die laag geletterd zijn kunnen onvoldoende lezen, schrijven en rekenen of hebben onvoldoende digitale vaardigheden om volwaardig deel te nemen aan de huidige informatiemaatschappij. Zij kunnen daardoor in het dagelijks leven, privé of op het werk, minder goed functioneren.

De Stichting Lezen & Schrijven zet zich in om het taboe rond laaggeletterdheid te doorbreken. Zij heeft vier speerpunten:

1. Kennis verzamelen over het probleem van laaggeletterdheid;
2. Iedereen die moeite heeft met basisvaardigheden de kans geen om deze te ontwikkelen;
3. Actief werken aan het voorkomen van laaggeletterdheid;
4. Bewustwording dat 1 op de 10 van de Nederlanders laaggeletterd is.

Pak aan, meld je aan, doe er wat aan. Dit probleem is op te lossen!